Sejmik będzie też młodzieżowy

 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak
Wzorem wielu rad gmin tym razem Sejmik Województwa Śląskiego pozytywnie zaopiniował ideę powstania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego. Specjalna komisja określi regulamin i zasady powoływania do tego nowego podmiotu

„Z roku na rok poszerzamy naszą współpracę z seniorami. I jednocześnie narzekamy na niski poziom zaangażowania młodzieży w sprawy społeczne. Stąd pomysł na powołanie takiego podmiotu, który z jednej strony mógłby nam wszystkim doradzać, a z drugiej inspirować przynajmniej część kolejnych działań” – zachęcał do pozytywnej opinii radnych wojewódzkich Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego.

Teraz ma powstać specjalna komisja, do zadań której należeć będzie opracowanie regulaminu czy zasad powoływania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego.

W głosowaniu na 38 obecnych radnych 37 było „za”, przy tylko jednym głosie wstrzymującym się.