O nas

Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego

Łączymy różne środowiska młodzieżowe. Naszym zadaniem jest upowszechnianie idei samorządności, kształtowanie poczucia odpowiedzialności obywatelskiej, a także włączanie ludzi młodych w szeroko rozumiane życie publiczne regionu.

W swoich działaniach stwarzamy młodym ludziom rzeczywiste możliwości współdecydowania o swoich sprawach, do wyrażania opinii, przedstawiania postulatów. Wspieramy także ich aktywność - w tym m.in.

  • pomagamy w realizacji i podejmujemy zadania z obszaru kultury, sportu oraz nauki w środowiskach młodzieżowych,
  • konsultujemy dokumenty i propozycje rozwiązań samorządu województwa oraz innych podmiotów mających wpływ na politykę młodzieżową,
  • współpracujemy z samorządem województwa z młodzieżowymi radami gmin, miast, powiatów oraz organizacjami młodzieżowymi i organizacjami pozarządowymi w projektach dotyczących młodego pokolenia,
  • wspieramy środowiska młodych liderów,
  • zapewniamy udział w ciekawych szkoleniach i warsztatach,
  • reprezentujemy młodzież w debatach i dyskusjach związanych z problematyką młodego pokolenia,
  • oferujemy spotkania z ciekawymi ludźmi z regionu – autorytetami i liderami opinii,
  • promujemy idee praw człowieka, ucznia i studenta,
  • inspirujemy powoływanie młodzieżowych rad w gminach, miastach i powiatach na terenie województwa śląskiego. 
Projekt skierowany jest do młodzieży w wieku od 15 do 24 lat. Nasze gremium skupia reprezentantów wyłonionych w drodze wyborów na zasadach przewidzianych w przyjętym Regulaminie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego.