Kontakt

Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Dialogu
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

tel. +48 (32) 20 78 362,  +48 (32) 20 70 355
mlodzi@slaskie.pl