Geneza

Skąd wziął się pomysł Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego

Samorząd województwa śląskiego nie tylko poszukuje dróg i sposobów zaangażowania ludzi młodych w sprawy naszego województwa, ale także efektywnego narzędzia i możliwości wsłuchiwania się w oczekiwania młodego pokolenia.

Dostrzega potrzebę wspierania, na poziomie województwa, ich aktywności, dlatego też rozważa stworzenie im rzeczywistych możliwości wyrażania opinii, zgłaszania postulatów, podejmowania działań na rzecz swojego środowiska poprzez powołanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego. Ten krok pozwoliłby na najlepsze propagowanie idei samorządności wśród młodzieży, czyli po prostu poprzez jej urzeczywistnianie – promowanie przez działanie.